Contact Information


 

ZHONGDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD  
ZHONGRUI GROUP
 

YANGSHE TOWN, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU, CHINA
TEL: +86 512 58885832  
TEL: +86 512 58121102 
MOBIL PHONE : +86 13773270033
FAX: +86 512 58220249 
EMAIL: zhongdaa01@gmail.com

kynelu@163.com

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.china-im-export.com/